Opinia dotycząca możliwości wykorzystania urządzeń sportowo-rekreacyjnych produkowanych przez firmę Müller Jelcz-Laskowice sp. z o.o.

OPINIA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ SPORTOWO-REKREACYJNYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMĘ MÜLLER JELCZ-LASKOWICE SP. Z 0.0.

Konieczność podwyższania poziomu jakości życia naszego społeczeństwa należy do podstawowych priorytetów Państwa. Na jakość tego życia wpływa nie tylko wysoki standard warunków bytowych, czy biologicznych każdego z nas, ale również możliwość korzystania z dobrze-racjonalnie zaprojektowanej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, dostępnej dla wszystkich i sprzyjającej wszechstronnym oddziaływaniom pro zdrowotnym. Sedentarny tryb życia współczesnego człowieka (komputeryzacja, komunikacja samochodowa, znikoma ilość pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych bądź ich niedostępność ze względu na zapory finansowe, czy też inne artefakty) prowadząc do ograniczenia naturalnych funkcji ruchowych, przyczynia się do degradacji sensomotorycznej, w konsekwencji upośledzając sprawność całego ustroju. Jednym z rozwiązań tego narastającego problemu może być stworzenie zatem takich warunków w obszarze kultury fizycznej, by na bazie istniejącego już zaplecza rekreacyjno-sportowego (stadiony, parki miejskie, "ścieżki zdrowia", czy też alejki-deptaki spacerowe) powstawały kompleksy dostępnych urządzeń-trenażerów, które poprzez łatwość obsługi oraz swoją formę i kolorystykę, prowokowałyby do ich nieograniczonego wykorzystania. Wydaje się, że milowy krok w rozwiązaniu tego problemu wykonali pracownicy firrny „Müller Jelcz-Laskowice” produkując urządzenia sportowo-rekreacyjne, spełniające postulowane powyżej warunki. Nie mniej, W celu dokonania pełnej charakterystyki omawianego sprzętu, szerszej oceny wymaga prezentacja wszystkich aspektów techniczno-użytkowych z nim związanych.

OCENA PARAMETRÓW ERGONOMICZNYCH l ESTETYCZNYCH

Produkowany przez firmę „Müller Jelcz-Laskowice” sprzęt obejmuje urządzenia stacjonarne, angażujące w sposób niezależny poszczególne grupy mięśniowe, począwszy od mięśni obręczy barkowej, zginaczy i prostowników ramion oraz mięśni piersiowych, mięśni górnych i osobno dolnych partii pleców, poprzez mięśnie brzucha, na mięśniach kończyn dolnych kończąc. Każde z urządzeń jest poprawnie skonstruowane pod względem ergonomicznym. Jednocześnie, zastosowany zakres zmiennych obciążników w każdym z nich oraz łatwość w ich doborze i regulacji, pozwala na ich uniwersalne wykorzystanie zarówno przez dzieci w wieku szkolnym, młodzież, ludzi dorosłych, w tym również tych, którzy są w okresie inwolucyjnym. Na podkreślenie zasługuje jakość i trwałość materiałów, z których zostały wykonane, gwarantuje to bowiem bezawaryjną-wieloletnią eksploatację sprzętu na otwartych przestrzeniach, bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Nie mniej istotny jest kształt każdego z urządzeń. Ich opływowa (pozbawiona jakichkolwiek kantów) budowa, obejmująca zarówno siedziska jak i główny układ konstrukcyjny, w sposób wyjątkowy spełnia warunki bezpiecznego użytkowania-zwłaszcza przez dzieci. Na wyróżnienie zasługuje ponadto wykorzystywana przez producentów do malowania urządzeń, szeroka paleta barw, która poprzez swoją kolorystykę nie tylko ożywia otoczenie ale niewątpliwie również, działa mobilizująco na potencjalnych użytkowników.

OCENA URZĄDZEŃ W ASPEKCIE UŻYTKOWYM

Propozycja firmy, by produkowane przez nią urządzenia tworzyły wspólną infrastrukturę z otwartymi kompleksami sportowo-rekreacyjnymi, ma w pełni merytoryczne uzasadnienie. W wymiarze stricte sportowym, przy udziale tych urządzeń, każdy z instruktorów, czy trenerów odpowiedzialnych za swoich zawodników (bez względu na reprezentowaną dyscyplinę sportu), ma możliwość przeprowadzenia w sposób kompleksowy każdy rodzaj treningu, bez konieczności korzystania z obiektów zamkniętych. Jednocześnie, przy udziale sąsiadujących ze stadionem uniwersalnych urządzeń oporowych, można realizować zarówno część specjalistyczną rozgrzewki jak i wybrane treści części głównej. Można również wykorzystać poszczególne stanowiska w ramach tzw. funkcji kompensacyjnej, do wyrównywania deficytów siły mięśniowej określonych ogniw układu mięśniowego, czy w celach angazowania aparatu ruchu antygrawitacyjnie-w warunkach pełnego odciążenia kręgosłupa W wymiarze rekreacyjno-prożdrowotnym lokalizacja urządzeń w pobliżu uczęszczanych alejek w parku, czy ścieżek spacerowych, daje wielu osobom możliwość przeprowadzenia kompleksowej zaprawy, tym bardziej, że przy proponowanym wszechstronnym i wyizolowanym oddziaływaniu poszczególnych przyrządów na układ mięśniowy, każda osoba (bez względu na wiek, płeć, czy przygotowanie sprawnościowe), może wybrać coś dla siebie. Ważne przy tym jest również to, że każde z urządzeń jest tak skonstruowane, że praca na nim nie wymaga dodatkowej asekuracji, czy też korygowania techniki ruchu-ciężar pokonuje się po ustalonym torze wymuszającym poprawne ułożenie całego ciała w trakcie wykonywanego ćwiczenia. Dodatkowym atutem takiej lokalizacji urządzeń jest możliwość wykonywania określonej pracy mięśniowej w warunkach naturalnych-w plenerze, o różnych porach dnia, a nie w zamkniętym klubie fitness, czy "siłowni", gdzie każdy trening to dodatkowy drenaż portfela i niekoniecznie mile postrzegana ocena wykonywanej pracy przez współuczestników.