Bezpieczny plac zabaw

Miejsca, w którym dzieci spędzają dużo czasu, powinny być nie tylko atrakcyjne pod względem zapewnionej rozrywki, ale również bezpieczne. Dlatego też podczas projektowania, należy wziąć pod uwagę nie tylko jakość i atrakcyjność urządzeń zabawowych, ale również ich bezpieczeństwo.

Najważniejszą kwestią przy projektowaniu oraz montażu placu zabaw jest zaznajomienie się z wymiarami stref bezpiecznych, interesujących nas urządzeń. Strefa bezpieczeństwa, upraszczając, jest to strefa wokół urządzenia która ma pozostać wolna od wszelkich przeszkód. Strefa bezpieczna jest wyznaczana przez producenta, na podstawie obowiązującej, przedmiotowej normy. Jej wymiarów szukamy w karcie technicznej urządzenia. Strefy urządzeń mogą na siebie zachodzić, pod warunkiem, że na żadnym z urządzeń nie zachodzi ruch wymuszony, czyli nie jest to np. karuzela, zjeżdżalnia czy bujak.

Planując plac zabaw, pamiętać trzeba o ogrodzeniu. Powinno ono utrudniać samodzielne wyjście najmłodszym dzieciom oraz w miarę możliwości uniemożliwiać wejście psom. Górna krawędź ogrodzenia powinna być bezpieczna, gładka, bez wystających elementów lub z wymaganymi przez normę zaobleniami.

Urządzenia zabawowe takie jak huśtawki, które potrzebują dużej bezpiecznej strefy, powinny być umieszczone w sposób utrudniający przejście dzieciom z tyłu huśtawki, podczas gdy jest ona w ruchu. Pamiętajmy również o tym, że każdy plac zabaw powinien być wyposażony w regulamin.

W Strefie bezpieczeństwa konieczne jest zastosowanie nawierzchni bezpiecznej. Nieodpowiednia nawierzchnia pod urządzeniami zabawowymi, jest jedną z najczęstszych przyczyn urazów na placach zabaw. Zastosowanie odpowiedniej nawierzchni nie uchroni dziecka, przed wszelkimi kontuzjami, ale ograniczy ich ryzyko dla zdrowia maluchów. Do wykorzystania mamy nawierzchnie gumowe, piankowe lub sypkie. Parametrem charakterystycznym każdej nawierzchni jest max. wysokość, dla upadku z której dana nawierzchnia bezpiecznie zamortyzuje upadek. Parametr ten zawsze musi być wyższy lub równy wysokości swobodnego upadku, podanej w karcie technicznej urządzenia zabawowego, montowanego na tej nawierzchni.