Outdoor fitness – siłownie zewnętrzne na świeżym powietrzu

Outdoor fitness to dalej dla większości Polaków termin nieznany. Oczywiście wszyscy zdają sobie sprawę, że ma on coś wspólnego ze sportem jednak ciągle większość naszych krajan nie miała nigdy styczności z outdoor fitnessem. Jednak można zauważyć coraz większe zainteresowanie właśnie tą formą aktywności fizycznej...

Jak zaprojektować plac zabaw dla dzieci?

Projektując plac zabaw warto spojrzeć na świat oczami dziecka. Dziecko to mały odkrywca, każdy przedmiot z jakim się kontaktuje na co dzień wyzwala w nim ogromne pokłady kreatywności. Plac zabaw musi być miejscem w którym bezpieczna zabawa spotyka się z przygodą.

Radosna Szkoła – Jak aktualnie wygląda kwestia stosowania nawierzchni w kolorach odbiegających od tych podanych w załączniku nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lipca 2009?

Ministerstwo określa to w ten sposób, że nawierzchnia MUSI być koloru niebieskiego i pomarańczowego, jednak ich niezgodność w zakresie odcienia od określonego w w/w załączniku nie jest przeszkodą w odbiorze placu zabaw i wypłacie dofinansowania.

Radosna Szkoła – Czy są jakieś szczegółowe zalecenia dotyczące wyglądu, wymiarów i treści tablic umieszczanych na placach zabaw?

Można powiedzieć częściowo. Ministerstwo publikuje na swojej stronie ogólny wygląd tych tablic, z określeniem znaku graficznego oraz brzmienia części informującej o swoim wkładzie w powstanie takiego placu.

Radosna Szkoła – W trakcie odbioru placu zabaw, inspektor wymaga świadectwa na oznaczenie urządzeń znakiem bezpieczeństwa „B”. Czy mógłbym otrzymać takie świadectwo?

NIE Znak bezpieczeństwa „B” od 1 maja 2004 r przestał być oznaczeniem obowiązującym i nie jest już oznaczeniem dopuszczającym wyrób do wejścia na rynek. Dla pewnych grup wyrobów zastąpił go znak CE.

Radosna Szkoła – Czy na placach zabaw można stosować urządzenia o WSU powyżej 1.5 m?

TAK Urządzenia na plac zabaw o Wysokość Swobodnego Upadku powyżej 1.5 m można stosować pod warunkiem zastosowania nawierzchni bezpiecznej o odpowiednich parametrach.

Radosna Szkoła – W trakcie odbioru placu, inspektor wymaga oznaczenia urządzeń znakiem CE. Czy Państwa urządzenia posiadają taki znak?

NIE Znak CE jest stosowany wyłącznie dla grup urządzeń wymienionych w unijnych dyrektywach „nowego podejścia”.

Dlaczego brakuje betonowych ławek parkowych?

Ławki są ważnym elementem architektury miejskiej. Niestety, władze miast zachowują się tak, jakby nie zdawały sobie z tego sprawy. Szczególnie dotkliwy jest brak ławek ulicznych w pobliżu przystanków autobusowych oraz brak ławek parkowych. Młodzież czekająca na autobusy siedzi na krawężnikach lub chodnikach. Star...