Realizacja placu zabaw w Rzeszowie

Plac zabaw w Rzeszowie przy ul. Bieckiej 9, powstał w ostatnich tygodniach sierpnia. Jednym z urządzeń zabawowych jest „Latający Holender” od Muller Jelcz-Laskowice. Dzięki niemu zabawa jest nie tylko rozrywką, ale również rozwinięciem wyobraźni, aktywności fizycznej oraz integracji z dziećmi. Urządzenie to pozwala dzieciom na wspinaczkę po ściance wspinaczkowej, ćwiczenie równowagi na kładkach linowych oraz zabawę z innymi dziećmi.