Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Muller Jelcz-Laskowice Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020". Celem projektu jest zapewnienie płynności finansowej i wsparcia bieżącej działaności przedsiębiorstwa w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. 

Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Dofinansowanie projektu z UE: 286222,32zł

Wkład Funduszy Eurpejskich - 100% projektu.