Regulamin placu zabaw

Regulamin placu zabaw

Numer katalogowy 9078-9079

Regulamin placu zabaw

Regulamin placu zabaw

Numer katalogowy 9089-9088

Regulaminy są niezbędnym elementem każdego placu zabaw, wymaganym przez normę.
Na tablicach umieszcza się informacje ogólne, zasady postępowania, zakazy oraz numery alarmowe.
Oferujemy dwa rodzaje regulaminów do wkopania w ziemi: małe tablice na pojedynczym słupku oraz większe na dwóch słupkach.