Tym, co odróżnia bezpieczną nawierzchnię SAMBA od systemów o podobnej funkcji, są niezwykle skromne wymagania co do podbudowy

Do instalacji bezpiecznej nawierzchni SAMBA konieczna jest jedynie warstwa zagęszczonego piasku o grubości do 25 cm. Nie ma potrzeby stosowania kosztownych kruszyw, ani betonu. Takie rozwiązanie skutkuje obniżeniem całkowitych kosztów montażu bezpiecznej nawierzchni o 20-30% - w zależności od rejonu kraju.

SAMBA składa się z płyt amortyzujących, wykonanych z wtórnie przetworzonej, nienasiąkliwej pianki polietylenowej, która jest pokryta z jednej strony włókniną, z drugiej zaś znaną z obiektów sportowych, nieco zmodyfikowaną, sztuczną trawą.

muller jelcz laskowice bezpieczna nawierzchnia
muller skatepark spain

Tak skonstruowana nawierzchnia zapewnia bezpieczny upadek z wysokości nawet do 3m, w zależności od grubości maty amortyzującej, co jest potwierdzone atestem na zgodność z normą EN 1177:2008. Należy również zaznaczyć, że sztuczna trawa zapewnia delikatniejsze „przyjęcie" uderzenia niż np. szorstki granulat gumowy.

Średni koszt jednego metra kwadratowego atestowanej, bezpiecznej nawierzchni amortyzującej SAMBA, włączając w to montaż na przygotowanym podłożu, wynosi 200 zł netto.

GŁÓWNE CECHY SYSTEMU BEZPIECZNYCH NAWIERZCHNI SAMBA:

Nowoczesna, bezpieczna i ekologiczna nawierzchnia SAMBA posiada cechy, które wpływają na znakomity stosunek jakości do ceny tego rozwiązania.
Oto niektóre z nich:

 • nawierzchnia SAMBA nie wymaga kosztownej podbudowy z kruszyw i betonu
 • nawierzchnia SAMBA może być położona bezpośrednio na wyrównanym, piaskowym podłożu
 • nawierzchnię poliuretanową SAMBA, w przeciwieństwie do podłoży syntetycznych, wylewanych lub w postaci płyt klejonych do podłoża, można montować niezależnie od warunków pogodowych
 • nawierzchnia SAMBA umożliwia niezwykle prostą i tanią naprawę uszkodzeń mechanicznych, a także zmianę w aranżacji placu zabaw w razie potrzeby przeniesienia urządzeń w inne miejsce
 • nawierzchnia SAMBA zapewnia możliwość powtórnego wykorzystania części systemu i pozwala na redukcję kosztów o około 40%
 • nawierzchnia SAMBA objęta jest 24-miesięczną gwarancją na całość systemu

W EFEKCIE OTRZYMUJĄ PAŃSTWO

 • bezpieczeństwo potwierdzone atestem
 • trwałość
 • niskie koszty montażu - dzięki jego szybkości oraz prostocie
 • tanie naprawy
 • naturalny, przyjazny wygląd gotowej nawierzchni
muller jelcz laskowice bezpieczna nawierzchnia przekrój

DOSTĘPNE WYMIARY NAWIERZCHNI SAMBA

TYPWSU (mm)WYMIAR A (mm)
Samba T – 25 <1300 25
Samba T – 35 <1700 35
Samba T – 45 <2100 45
Samba T – 55 <2300 55
Samba T – 70 <2700 70
Samba T – 90 <3000 90

OPIS TECHNICZNY

 • Nawierzchnia bezpieczna SAMBA składa się z płyt amortyzujących wykonanych z wtórnie przetworzonej, nienasiąkliwej pianki polietylenowej, która z jednej strony pokryta jest włókniną oraz sztuczną trawą,
 • Grubość maty amortyzującej określa się indywidualnie dla każdego urządzenia, na podstawie wysokości swobodnego upadku (WSU),
 • Błyskawiczny demontaż z możliwością powtórnego wykorzystania części systemu,
 • Nie wymaga kosztownej podbudowy z kruszywa i betonu,
 • Prosta i tania naprawa uszkodzeń mechanicznych,
 • Całość systemu objęta jest dwuletnią gwarancją producenta

Dostępność różnych grubości płyt amortyzujących oraz możliwość zestawiania ich w pakiety pozwala na precyzyjny dobór danej nawierzchni do urządzeń zabawowych zastosowanych na placu zabaw.

muller bezpieczna nawierzchnia

Jak dobrać odpowiedni system?

Każde z urządzeń zabawowych, na podstawie wymogów normy PN-EN 1176, ma ściśle określony parametr WSU (Wysokość Swobodnego Upadku), wyrażany w metrach.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, do danego urządzenia należy dobrać system gwarantujący amortyzację upadku z wysokości równej lub większej od wysokości przypisanego mu parametru WSU. W przypadku stosowania wielu urządzeń na danym placu system powinien być dobrany pod kątem parametru WSU o najwyższej wartości.

Oferujemy Państwu pięć rodzajów Bezpiecznej Nawierzchni SAMBA, zależnych od grubości płyt amortyzujących:

System T-25 T-35 T-45 T-60 T-90
Wysokość upadku max. w metrach 1,3 1,7 2,1 2,4 3,0

PROEKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA

W trosce o środowisko, a także o estetykę krajobrazu, stosujemy rozwiązania konstrukcyjne minimalnie ingerujące w otoczenie i dostosowane do wymogów dotyczących ekologicznego obrotu materiałami.

 • Płyty amortyzujące wykonane są z powtórnie przetworzonej pianki polietylenowej
 • Do montażu systemu używa się minimalnych ilości syntetycznych klei i stabilizatorów
 • Ze względu na charakter wierzchniej warstwy, jaką jest syntetyczna trawa, system wtapia się wizualnie w otoczenie i jest naturalny w odbiorze
 • W przypadku likwidacji placu zabaw, nawierzchnię można błyskawicznie zdemontować bez pozostawiania jakichkolwiek zanieczyszczeń w ziemi, a część systemu wykorzystać powtórnie
muller jelcz laskowice nawierzchnia samba

INSTRUKCJA MONTAŻU

 • ETAP 1 – prace przygotowawcze
  • Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem osób niepowołanych.
  • Nawierzchnię wykonać w pożądanym miejscu zachowując wymaganą powierzchnię zderzenia.
  • Grubość maty amortyzującej określa się indywidualnie dla każdego urządzenia na podstawie wysokości swobodnego upadku (WSU) urządzenia.
 • ETAP 2 – montaż nawierzchni bezpiecznej
  • Na całym obszarze montażu nawierzchni bezpiecznej wykonać koryto o głębokości 25 cm poniżej planowanego poziomu gruntu.
  • Na krawędziach placu zabaw osadzić na ławie cementowo-piaskowej dwa równoległe krawężniki zachowując między nimi, stały dystans wynoszący 15 mm. Zaleca się w tym celu zastosować wkładki dystansowe umieszczane co 1 m na całej długości obrzeża. Należy pamiętać, aby zewnętrzny krawężnik znajdował się na poziomie gruntu, natomiast wewnętrzny krawężnik powinien być obniżony w stosunku do niego o 10 mm. Oba krawężniki powinny być ustawione krawędzią fazowaną na zewnątrz (patrz. schemat).
  • Wypełnić przestrzeń pomiędzy obrzeżami piaskiem kopanym lub pospółką w celu wykonania podbudowy pod płyty amortyzujące. Należy uważać, aby piasek nie dostał się w szczelinę dystansową pomiędzy dwoma równoległymi obrzeżami. Powierzchnię podbudowy zagęścić i wyrównać do jednego poziomu. Poziom podbudowy powinien być obniżony w stosunku do krawężnika wewnętrznego o grubość zastosowanej maty amortyzującej.
  • Rozłożyć piankowe maty amortyzujące na całej powierzchni podbudowy. W przypadku konieczności docięcia maty użyć ostrego noża. Jeśli zastosowano system dwuwarstwowy (dwie maty ułożone jedna na drugiej) należy pamiętać o przesunięciu górnej warstwy w stosunku do dolnej o poł modułu tak, aby miejsca połączeń warstwach nie pokrywały się.
  • Pokryć całą powierzchnię placu arkuszami wykładziny ze sztucznej trawy, wycinając na bieżąco otwory pod istniejące przeszkody (słupki, drzewa, urządzenia). Poszczególne fragmenty wykładziny ze sztucznej trawy kleić ze sobą od spodu za pomocą taśmy instalacyjnej oraz dwuskładnikowego kleju poliuretanowego aż do osiągnięcia ciągłej powierzchni wykładziny na całym obszarze placu zabaw. Należy pamiętać, aby wykładzina wystawała o 10 cm poza wewnętrzny krawężnik na całej długości obrzeża. Powstałą w ten sposób 10 cm zakładkę wcisnąć w szczelinę pomiędzy obrzeżami a następnie zaklinować wypełniając szczeliną piaskiem.
  • Zasypać nawierzchnię w całości suszonym piaskiem kwarcowym frakcji 0,3 – 0,8 mm w ilości około 25 kg na 1m2 wykładziny ze sztucznej sztuczna trawy. Piesek wcierać ręcznie za pomocą szczotki pomiędzy włókna sztucznej trawy aż do jego równomiernego rozłożenia.