Montaż urządzeń z wykorzystaniem fundamentów wkręcanych

Wprowadziliśmy możliwość montażu naszych urządzeń przy użyciu nowatorskiego system wkręcanych fundamentów stalowych i tworzywowych firmy Krinner.

Jest to doskonale stabilny, błyskawiczny i bezinwazyjny system kotwiczenia w gruncie, także w istniejących już nawierzchniach syntetycznych. Fundamenty wkręcane kilkukrotnie przyspieszają montaż w porównaniu do tradycyjnych wykopów fundamentowych. Zacisk elementu w fundamencie wykonuje się za pomocą łamanego grysu bazaltowego. Montaż w gruncie bez kopania i betonowania - zobacz zasadę działania fundamentów wkręcanych Jeżeli dodamy do tego znikomą ingerencję z teren i brak problemu z zagospodarowaniem ziemi pozostałej z wykopów to osiągamy system zapewniający brak zniszczeń na miejscu montażu.

System fundamentów wkręcanych wymaga użycia specjalnego sprzętu. Jesteśmy przygotowani pod względem stosowania tej technologii. Umożliwia ona szybkie i "czyste" dostawienie urządzeń na istniejącym już placu zabaw bez obawy o zniszczenie nawierzchni syntetycznej i montaż elementów przy istniejących opaskach, czy krawężnikach. Fundamenty wkręcane zapewniają bezproblemowy montaż w gruncie zagruzowanym, skalistym, gdzie wykopy wiążą się z dużymi kosztami i stratą czasu oraz szybki i czysty montaż w miejscach chronionych krajobrazowo. Zobacz filmy prezentujące montaż z użyciem fundamentów wkręcanych firmy Krinner: 

Potrzebujesz więcej informacji - skontaktuj się z nami.